Login

Signup

Sousedství snů:
Starší lidé se zapojují ve svých komunitách

Projekt podpořen z programu Erasmus+

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých

Číslo projektu: 2020-1-AT01-KA204-077953

Název v angličtině: Dreamlike Neighbourhood: Older people are making meaningful connections in their communities

 

Trvání projektu: 1.12.2020 – 30.11.2022

web: www.dreamlike-neighbourhood.eu

Proč Sousedství snů?
Obsah

V současnosti, vzhledem k demografickým změnám a politice podpory stárnutí, roste počet starších lidí, kteří žijí sami. Proto bychom se chtěli zaměřit na budování sousedství, jež by starším lidem stárnutí zpříjemnila. Vedle vyhovujícího prostředí, které napomáhá pohodovému životu starších lidí, je mimořádně důležitá i možnost setkávání se s vrstevníky v sousedství. Faktem je, že lidé s větším sociálním kontaktem jsou šťastnější, zdravější mentálně i fyzicky a žijí déle.

O čem je projekt Sousedství snů?
Cíle

Hlavní myšlenkou projektu je vytvářet a vést sousedské skupiny, ve kterých se starší lidé mohou pravidelně scházet, navzájem se podporovat, objevovat a rozvíjet svůj talent, plnit si sny, vyrovnávat se s výzvami každého dne, hledat způsob, jak se aktivně zapojit ve své komunitě. Záměrem projektu je iniciovat sdílené a společné aktivity v rámci sousedských skupin. Důležité přitom je, aby si sousedské skupiny samy ujasnily důvod, proč se scházet, připravovaly si vlastní aktivity a samy si nastavily i formy vzájemné podpory.

Komu je určeno Sousedství snů?
Cílová skupina

Primárně starší lidé, kteří mají zájem se setkávat s jinými lidmi ve svém sousedství, kteří si chtějí vytvářet vlastní sociální síť, jež jim bude oporou, kteří chtějí kreativní způsobem vyjádřit své vize a nápady. Cílíme i na občanské iniciativy a seniorské organizace, které hledají inovativní způsoby práce. A současně hledáme zájemce, kteří by se stali koordinátory takových skupin.

Jak uvedeme projekt Sousedství snů v život?
Proces a výstupy

Vypracujeme Informační leták, který projekt představí, vytvoří širší povědomí o něm a bude inspirovat starší lidi, sousedské skupiny a relevantní  odborníky k zapojení a podpoře.

Na základě Koncepce & Programu založíme sousedské skupiny v partnerských zemích zapojených do projektu. Vedle metod, které podpoří interakci, individuální práci a vzájemnou podporu, i další kreativní nástroje pomohou účastníkům v práci na tématu sousedských skupin, k vyjádření názorů a pohledů.

V Manuálu a Online balíčku inspirace se podělíme o získané zkušenosti a nabídneme inspirativní příklady i praktické nástroje k vytváření, podpoře a hladkému chodu skupin Sousedství snů.

Zaujal Vás tento projekt? Chcete vědět víc? Chcete se zapojit?

Kontaktujte Vlaďku Dvořákovou (vladka@letokruh.eu) nebo Kačku Karbanovou (katka@letokruh.eu).