Login

Signup

informace o možnostech dobrovolnictví v kraji
zprostředkování dobrovolnictví pro osoby i organizace
vzdělávání pro dobrovolníky a koordinátory dobrovolníků
aktuality z oblasti dobrovolnictví
odborné poradenství 

Regionální dobrovolnická centra jsou realizována v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, Operační program zaměstnanost ESF, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.

 

Regionální dobrovolnická centra zřizuje i finančně podporuje Ministerstvo vnitra ČR. Jde o informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví.