Login

Signup

Dobrovolníci v dětských zařízeních

21. 11. 2019 | 0 Comments
featured-image

Letokruh se 21. 11. 2019 zúčastnil konference „Dejme rodinám šanci“, pořádanou Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Zdravotnickým zařízením městské části Praha 4.

Naše přednášející Anna Bízková, koordinátorka dobrovolníků hovořila o výhodách a příkladech dobré praxe při zapojení dobrovolníků, zvláště těch v seniorském věku, do zařízení pro děti. Navázala na příspěvek paní ředitelky Dagmar Zavadilové a Michaely Menouškové z Domova pro seniory Háje, která mluvila o důležitosti a zkušenostech s podporou mezigeneračních vztahů v rámci běžného života v domovech pro seniory a o dětské skupině Paleček, která je součástí téhož zařízení.

Anna Bízková na příkladech dobré praxe ukázala, jakým způsobem je možné dobrovolníka začlenit, a představila dvouhodinový workshop – Jak začlenit dobrovolníka do organizace, který Letokruh začátkem nového roku zopakuje.

Tento workshop je zaměřen na přijímající organizace, které pracují s dětmi. Je vhodný nejen pro ty, kteří už s dobrovolníky spolupracují, ale také pro ty, kdo o spolupráce teprve uvažují. Bližší informace o workshopu naleznete zde.

21. listopadu 2019