Login

Signup

Dobrovolnické centrum

pracujeme s dobrovolnickým potenciálem
pracujeme s motivací
vzděláváme dobrovolníky
školíme pracovníky přijímajících organizací
máme akreditaci MV ČR na vysílání dobrovolníků
Regionální dobrovolnické centrum hl. města Prahy, provozované Letokruhem, z.ú.
Regionální dobrovolnické centrum Středočeského kraje, provozované Letokruhem, z.ú.

Seniorům pomáháme

v seberealizaci
orientovat se v dobrovolnictví
nalézt nová přátelství

Organizacím zajistíme

proškolené, pojištěné a motivované dobrovolníky
vedení dobrovolnické administrativy
proškolení, jak pracovat s dobrovolníkem dobře a efektivně

Společnosti přinášíme

dlouhodobé aktivní zapojení seniorů
naplnění potenciálu zejména seniorů
spokojenější a plnohodnotnější život lidí napříč generacemi

Děkujeme za podporu