Login

Signup

Dobroklub alias 56m² dobra ožívá

56m² dobra říkáme prostoru, který slouží seniorským dobrovolníkům Letokruhu jako klubovna. 

Za to, že z prázdné místnosti vzniká krásná klubovna, děkujeme především našim fanouškům a podporovatelům, kteří přispěli materiálně i finančně.

Seniorům pomáháme

zapojit se do smysluplných aktivit
získat opět sebevědomí a životní náplň
najít nové přátele
seberealizovat se
prožít aktivní a radostné stáří

Organizacím zajistíme

proškolené, pojištěné a motivované dobrovolníky
vedení dobrovolnické administrativy
proškolení, jak pracovat s dobrovolníkem dobře a efektivně

Společnosti přinášíme

dlouhodobé aktivní zapojení seniorů
naplnění potenciálu zejména seniorů
spokojenější a plnohodnotnější život lidí napříč generacemi

Dobrovolnické centrum

pracujeme s dobrovolnickým potenciálem
pracujeme s motivací
vzděláváme dobrovolníky
školíme pracovníky přijímajících organizací
máme akreditaci MV ČR na vysílání dobrovolníků

Sousedství snů

Letokruh je partnerem při realizaci projektu „Dreamlike Neighbourhood“ v rámci programu Erasmus+. 

Jeho cílem je zapojovat starší lidi do jejich komunit a pomoci jim vybudovat „Sousedství snů”.

Co se děje v Letokruhu

Děkujeme za podporu