Login

Signup

Přispějme seniorským dobrovolníkům na vybavení Dobroklubu.

 

Ve sbírce 56 m² dobra na portálu darujspravne.cz.

Děkujeme za příspěvek.
Děkujeme, že šíříte dobro s námi.
 

♥♥♥

Seniorům pomáháme

zapojit se do smysluplných aktivit
získat opět sebevědomí a životní náplň
najít nové přátele
seberealizovat se
prožít aktivní a radostné stáří

Dobrovolnické centrum

pracujeme s dobrovolnickým potenciálem
pracujeme s motivací
vzděláváme dobrovolníky
školíme pracovníky přijímajících organizací
máme akreditaci MV ČR na vysílání dobrovolníků
Regionální dobrovolnické centrum hl. města Prahy, provozované Letokruhem, z.ú.
Regionální dobrovolnické centrum Středočeského kraje, provozované Letokruhem, z.ú.

Organizacím zajistíme

proškolené, pojištěné a motivované dobrovolníky
vedení dobrovolnické administrativy
proškolení, jak pracovat s dobrovolníkem dobře a efektivně

Společnosti přinášíme

dlouhodobé aktivní zapojení seniorů
naplnění potenciálu zejména seniorů
spokojenější a plnohodnotnější život lidí napříč generacemi

Děkujeme za podporu