Login

Signup

Dobrovolnické centrum

pracujeme s dobrovolnickým potenciálem
pracujeme s motivací
vzděláváme dobrovolníky
školíme pracovníky přijímajících organizací
máme akreditaci MV ČR na vysílání dobrovolníků

Seniorům pomáháme

v seberealizaci
orientovat se v dobrovolnictví
nalézt nová přátelství

Organizacím zajistíme

proškolené, pojištěné a motivované dobrovolníky
vedení dobrovolnické administrativy
proškolení, jak pracovat s dobrovolníkem dobře a efektivně

Společnosti přinášíme

dlouhodobé aktivní zapojení seniorů
naplnění potenciálu zejména seniorů
spokojenější a plnohodnotnější život lidí napříč generacemi

Děkujeme za Vaši podporu

Bez na´zvu-9
Café Jirásek
ROSSMANN_Logo
Emco